Zasady pierwszej pomocy chirurgicznej w urazie ręki dziecka

Konsultowałam wiele lat oddziały chirurgii dziecięcej w tizech województwach oraz prowadziłam Oddział dyżurujący „na ostro” dla Warszawy i województwa – mogę więc z doświadczenia powiedzieć, że uraz ręki jest bez przesady „codziennym chlebem” chirurga dziecięcego.

Poza możliwością operowania urazu ręki w czystej sali, bez pośpiechu do jakiego zmusza kolejka gromadzących się innych zabiegów konieczne jest minimalne zaopatrzenie niezbędne do chirurgii ręki: lupy operacyjne i atraumatyczne instrumentarium. W ten sprzęt zaopatrzyłam mój Oddział od chwili jego powstania i uważam za konieczne wyposażyć tak wszystkie oddziały chirurgiczne pełniące dyżury ostre.

Omówię krótko podstawowe zasady pierwszej pomocy chirurgicznej w urazie ręki dziecka. Będą to: 1 – prawidłowa ocena typu uszkodzeń, 2 – skuteczne oczyszczenie ran ręki, 3 – przeprowadzenie zabiegu zgodnie z zasadami obowiązującymi w chirurgii ręki – traktując go w miarę możliwości jako ostateczny, a w razie konieczności – jako przygotowawczy do drugiego etapu, rekonstrukcyjnego: 4 – zadbanie o odpowiednią dla urazu ręki opiekę pooperacyjną i jak najwcześniejszą rehabilitację.

Rozpoznanie typu uszkodzeń ręki. Prawidłowe rozpoznanie typu uszkodzeń jest konieczne zarówno dla dobrego zaplanowania typu zabiegu, jak i w celu nie przeoczenia ich. Małe rany skórne towarzyszą często u dzieci głębokim uszkodzeniom. Należy więc sprawdzić sprawność ścięgien zginacza, prostowników palców i nadkarstka oraz czynność nerwów łokciowego, promieniowego i pośredniego.

Podstawowym warunkiem badania jest uspokojenie dziecka i uzyskanie dobrego kontaktu psychicznego. Bez zdobycia zaufania dziecka – gdy jest ono negatywnie nastawione i broni się – nie potrafimy stwierdzić jakie czynne ruchy są jeszcze zachowane. Można pomóc sobie dobrą premedykacją lub znieczuleniem miejscowym. U dzieci w wieku ponad 4 lata polecana jest ostatnio blokada splotu barkowego typu „Loss of resistans” opisana przez Ilas’a. Ma ona tę zaletę, że może być stosowana bezpośrednio po urazie, a następnie przedłużana, co ma szczególne znaczenie dla zabiegu replantacji.

Dodaj Komentarz