WCZESNE BEZOPERACYJNE LECZENIE STÓPKOŃSKO-SZPOTAWYCH WRODZONYCH

Etiopatogeneza i leczenie wrodzonej stopy końsko-szpotawej są częstym tematem rozważań naukowych. Szczególnie jednak sposoby leczenia są przedmiotem licznych publikacji z zakresu ortopedii dziecięcej. Idealnym modelem leczenia jest osiągnięcie pełnej korekcji stopy do czasu rozpoczęcia chodzenia. Według wielu autorów [1, 2, 3, 4, 5], a także naszych obserwacji, szanse na pełne wyleczenie wady istnieją tylko przy podjęciu redresji tuż po urodzeniu się dziecka. Opinie z piśmiennictwa szczególnie podkreślają rolę wczesnego leczenia: Dega (1964): „… zadziwiające, jak łatwo stopa noworodka da się naprostować i jaką trudność to sprawia gdy niemowlę ma 3 miesiące”, Petri (1971): „… jeśli nie ma istotnych przeciwwskazań, leczenie redresyjne należy rozpocząć w dniu urodzenia się dziecka”, Redke i Janssen (1974): „… wczesne leczenie stopy końsko-szpotawej, jeśli możliwe już w dniu urodzenia się dziecka, stało się ogólnie przyjętą zasadą”.

Uzasadnionym rozwiązaniem wydaje się być hospitalizacja matki z noworodkiem celem intensywnego leczenia zachowawczego od pierwszych godzin po porodzie aż do czasu uzyskania zadawalającej korekcji, co jest praktykowane w niektórych krajach Europy.

Koncepcja leczenia redresyjnego stóp końsko-szpotawych uległa także w naszym ośrodku gruntownym przeobrażeniom. Podczas gdy przed kilkunastu laty z zasady podejmowano zabiegi redresyjne dopiero w drugim, trzecim, a nawet czwartym tygodniu życia, to obecnie leczenie rozpoczynamy tuż po urodzeniu się dziecka. Stare zasady odnośnie terminu wdrożenia leczenia: ustąpienie żółtaczki fizjologicznej noworodków, powrót do wagi urodzeniowej i wygojenie pępowiny nie są już warunkiem rozpoczęcia redresji gipsowych.

Dzięki wieloletniej działalności szkoleniowo-naukowej na terenie Instytutu Pediatrii i Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ogół pediatrów z naszego terenu zna nowe zasady zachowawczego leczenia wrodzonych stóp końsko-szpotawych. Dzieci są kierowane do redresji gipsowych nawet z odległych regionów już w pierwszych dniach po urodzeniu.

Dodaj Komentarz