URAZY KRĘGOSŁUPA

U dzieci z urazami kręgosłupa w każdym przypadku, w którym mechanizm urazu nasuwa podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, należy chorego przetransportować do szpitala w celu przebadania. Wstępne rozpoznanie musi być ustalone stosunkowo szybko w celu zapobiegania możliwości zwiększenia uszkodzenia rdzenia przez niewłaściwe poruszanie lub transportowanie dziecka. Uraz kręgosłupa i rdzenia może być sugerowany przez ból, zmianę postawy, sztywność kręgosłupa lub wystąpienie objawów neurologicznych. W tym stanie dziecko nie może chodzić, stać lub siedzieć. Przenoszenie dziecka na sztywnym podłożu musi zapobiegać zginaniu, wyprostowi lub skręcania kręgosłupa. Wskazane jest lekkie pociąganie i ręczne unieruchomienie głowy, zwłaszcza jeśli dziecko jest niespokojne i krzyczy.

W urazach odcinka szyjnego dziecko powinno być transportowane na plecach z podłożeniem wałka pod barki, co ma na celu lekkie odgięcie głowy. W przypadkach urazów odcinka piersiowego lub lędźwiowego dziecko może być transportowane na brzuchu z podłożeniem poduszki pod głowę lub też na plecach z podparciem okolicy urazu.

We wszystkich urazach czaszkowo-mózgowych i kręgosłupowo-rdzeniowych właściwa ocena stanu dziecka, przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych oraz wybór najskuteczniejszego postępowania leczniczego z zastosowaniem w pierwszym okresie przesądzają o rokowaniu i końcowym wyniku leczenia.

Dodaj Komentarz