TECHNIKA REDRESJI I GIPSOWANIA

Pierwszy opatrunek gipsowy zakładamy na 24 godziny, drugi na 2 dni, następne zaś na 3-4 i więcej dni. Częste zmiany gipsów są wykonywane tak długo, jak długo istnieją wydatne postępy korekcji. W czasie pierwszych zabiegów redresyjnych korygujemy stopę tylko częściowo ze względu na łatwe wystąpienie zaburzeń ukrwienia palców w opatrunku gipsowym. Przed zakładaniem gipsów, szczególnie starszym niemowlętom czasami podajemy leki uspokajające.

Podczas gipsowania dziecko leży na plecach, a gipsowana kończyna zgięta jest w kolanie i biodrze. Gipsy zakładamy na cienką podściółkę z waty co zabezpiecza delikatną skórę noworodka przed uszkodzeniami mechanicznymi. Już sam kierunek zawijania opasek winien stwarzać szansę na zmniejszenie szpotawości i przywiedzenia przodostopia. Godna polecenia jest technika redresji i gipsowania z użyciem longet na stopę i goleń w pierwszym etapie zabiegu. Na podściółkę watowo-papierową (u starszych dzieci na bawełnianą pończoszkę) zakładany jest podłużnik obejmujący stopę, na który nawijamy wilgotną opaskę muślinową na czas redresowania. Po utrwaleniu się gipsu, zabieg kończymy nałożeniem opasek okrężnych. Przy tym sposobie gipsowania istnieją dobre warunki na dokonanie końcowej korekcji deformacji końskiej.

Przy pierwszych opatrunkach gipsowych zmniejszamy jedynie przy- wiedzenie i supinację, dopiero w następnych redresjach usuwamy zniekształcenie końskie. Od kilku lat nie stosujemy polecanych w starych podręcznikach ortopedii sposobów korekcji polegających na uciskaniu stopy od strony grzbietowo-bocznej. Nigdy też nie korygujemy stępu przez chwyt przodostopia, dlatego nie obserwujemy wśród naszych dzieci tzw. stopy suszkowatej.

Obserwacje leczonych dzieci w Poradni Przyklinicznej Kliniki Ortopedii Dziecięcej w Lublinie wskazują, że wczesne podjęcie leczenia umożliwia uzyskanie pełnej lub prawie pełnej korekcji w ciągu od sześciu do dziewięciu tygodni nawet w przypadku dużych zniekształceń.

Warunkiem jest uwzględnienie podczas redresowania i gipsowania kilku istotnych zasad. Chwyt lekarza powinien obejmować tylko stronę podeszwową stępu i ewentualnie przodostopie od strony przyśrodkowej przy korygowaniu addukacji. Podczas gipsowania należy chwytać całymi powierzchniami ręki a nie palcami, nie powstają wtedy wgniecenia gipsu i odleżyny. Nie jest wskazane nakładanie nazbyt grubej podściółki watowej, gips winien obejmować udo zgięte w kolanie około 60°, co zapobiega zsuwaniu się opatrunku i znieształceniu końskiemu stopy. Nie należy zmieniać ustawienia stopy w stosunku do goleni podczas wiązania gipsu bowiem poprzeczne wgniecenie i sfałdowania mogą zaburzać krążenie żylne, a nawet powodować odleżyny na grzbiecie stopy. W okresie, gdy pojawia się czynność prostowników i pronato- rów stopy robimy kilkudniowe przerwy w gipsowaniu i zalecamy stosowanie plastikowych łusek korekcyjnych oraz intensyfikację ćwiczeń.

Dodaj Komentarz