Sytuacja w służbie zdrowia wymaga głębokiej analizy

Szczególnie ważnym problemem jest poziom etyki i moralności lekarskiej. W obecnej sytuacji konieczne jest oczyszczenie z zarzutów wielu pełnowartościowych lekarzy pomawianych przez oszczerców, konkurentów, kolegów, którym stali na drodze do kariery. Niesłychanie ważnym będzie dokonanie bilansu naszych sił – oczyszczenie atmosfery bez robienia kolejnych „błędów i wypaczeń”. Pełne wykorzystanie wszystkich lekarzy społeczników, którzy się duszą w obecnej atmosferze zakłamania – powinno być dewizą procesu odnowy.

Kolegów którzy istotnie naruszyli w sposób karygodny przysięgę Hi- pokratesa powinniśmy napiętnować i ukarać, lecz powinno się to odbyć w gronie kolegów lekarzy najbardziej do oceny ich działań zawodowych i etycznych uprawnionych. „Największym nieszczęściem jest, gdy zły sądzi dobrego” – takie sądy były niestety zjawiskiem częstym. O nas może decydować tylko głos najlepszych naszych kolegów, najwyżej stojących tak pod względem wiedzy zawodowej jak i etyki lekarskiej.

O tak pojęty samorząd lekarski – niezbędny dla poprawy stosunków w służbie zdrowia występowaliśmy od czasu zniesienia Izb Lekarskich już parokrotnie. Dwa razy brałam osobiście udział w tych inicjatywach. Zawsze jednak działania lekarzy społeczników, lekarskiej grupy w ZBOWiD i innych – kończyły się fiaskiem. Obecnie zadanie to podjęło Polskie Towarzystwo Lekarskie. Sekcja Dziecięcej Chirurgii Urazowej doceniając tę inicjatywę chce podać swoje wnioski w tej sprawie. Wstępny wniosek został już złożony w Zarządzie Głównym PTChDz przez Zarząd Sekcji, obecnie pragniemy go poszerzyć i zaakceptować przez ogół naszych członków.

Dodaj Komentarz