Sytuacja w służbie zdrowia wymaga głębokiej analizy – ciąg dalszy

Jaki jest stan obecny działań w kierunku utworzenia samorządnych, dostosowanych do obecnego etapu rozwoju służby zdrowia Izb Lekarskich? W wielu ośrodkach mających Oddziały PTL odbyły się zebrania uświadamiające ogół kolegów o roli Izb. W opracowaniu jest projekt Ustawy o Izbach, która ma być przedstawiona w Sejmie. Niepokoi jednak, że większość naszego środowiska – koledzy nie należący do PTL nie są informowani, często nie wiedzą w ogóle jaki cel ma renowacja Izb, a wielu chciałoby wnieść swoje cenne doświadczenie do tych prac i nie dopuścić, by u podstawy działania Izb zrobić kardynalne błędy przekreślające ich działalność. Izby lekarskie powinny: obejmować wszystkich lekarzy pracujących w zawodzie. Mieć decydujący wpływ na poziom etyczno-moralny i fachowy kadry lekarskiej – zwłaszcza na stanowiskach decydujących o poziomie lecznictwa.

Lekarz spełniający godnie swój zawód musi mieć orędownika i obrońcę w Izbie Lekarskiej. Lekarz obwiniany o nieprawidłowe spełnianie swoich obowiązków zawodowych – może być sądzony tylko przez Izbę Lekarską – i jedynie ona może w razie potrzeby kierować do sądu (oczywiście nie dotyczy to spraw kryminalnych i innych nie lekarskich). Podawanie do prasy oskarżeń jest tylko obniżaniem rangi społecznej lekarzy.

Głównym zadaniem Izb Lekarskich jest profilaktyka zła w sprawach zdrowia. We wszystkich kluczowych zagadnieniach dotyczących zdrowia publicznego powinna Izba Lekarska zabierać autorytatywnie głos i przedstawiać odpowiednie wnioski do Komisji Sejmowej. Realizacja tych postanowień przez resort zdrowia powinna być przedstawiana Sejmowi w określonych terminach.

Dodaj Komentarz