STYL PRACY W AMBULATORIUM CHIRURGICZNYM DLA DZIECI

Jednym z podstawowych zagadnień w ambulatorium chirurgicznym jest walka z bólem. W praktyce chirurgii dziecięcej ma to znaczenie większe niż u dorosłych, zarówno ze względu na szczególną wrażliwość dzieci na ból, jak i skutki zadania bólu dla rozwoju psychiki dziecięcej.

Dziecko cierpiące, dziecko któremu chirurg musi zadać ból – powinno wyjść z ambulatorium uśmiechnięte, nie zmaltretowane, lecz uwolnione od strachu i bólu. To jest ideał – a w praktyce lekarz spieszący się, często nie mający możliwości znieczulenia ogólnego, a nawet prawidłowego miejscowego – styka się z małym pacjentem odczuwającym jeszcze skutki urazu, często wrogo nastawionym do człowieka w bieli i to z mocno umotywowanych przyczyn.

Zasadą jest stanąć mocno po stronie dziecka. Założyć, że paniczne zachowanie jego wywołali dorośli, nie zawsze lekarz czy pielęgniarka, że już dać wskazówki, które dziecko takiej premedykacji wymaga i wykorzystać na nią czas pobytu w poczekalni. Następnie przed zabiegiem konieczne jest pełne znieczulenie. Bolesne zeszycie rany, nastawienie złamania, nacięcie ropnia, a zwłaszcza odklejenie napletka – to przyczyna powstania kompleksu strachu, odruchu warunkowego na biały fartuch, zmian psychicznych, które mogą zakodować się na całe życie.

Nie powinno być ambulatorium chirurgicznego bez możliwości rozwinięcia wszystkich możliwości walki z bólem dziecka. Głównym warunkiem jest oczywiście współpraca z wykwalifikowanym w znieczulaniu dzieci’ anestezjologiem. Tu wracamy do problemu powiązania ambulatorium z oddziałem chirurgicznym i blokiem anestezjologicznym. Udział anestezjologa zarówno w większości trudniejszych zabiegów „ostro dyżurowych”, jak i zabiegów planowanych ambulatoryjnie jest warunkiem nieodzownym dla każdego ambulatorium.

Należałoby również wprowadzić psychologów klinicznych do pracy ambulatoryjnej. Byłaby to duża pomoc bezpośrednia i nadzieja na lepsze rozwiązania pracy tej dziedziny lecznictwa w przyszłości. W większych poliklinikach dziecięcych, w których skład wchodzi ambulatorium chirurgiczne – powinny być takie etaty już od zaraz zatwierdzane.

Dodaj Komentarz