Stwardnienie rozsiane problem zdrowia i choroby

Od początku świata, odkąd istnieje człowiek, zawsze pojawiał się problem: zdrowie – choroba. Co to jest zdrowie? Kto to jest zdrowy człowiek, a kto chory? Szukano przyczyn, powodów pojawiania się chorób oraz skutecznych sposobów ich leczenia i zapobiegania im. Choroba zawsze była związana z obawą przed utratą czegoś ważnego, cennego i niepowtarzalnego. Z punktu widzenia medycyny choroba jest pewnym stanem biologicznym, różniącym się od stanu, który często popularnie nazywamy normalnością. Chorowanie pociąga za sobą dwa rodzaje konsekwencji: biologiczne i społeczne. Z punktu widzenia biologicznego choroba jest patologią, którą postrzega się w kategoriach obiektywnych i uniwersał- nych, a rolą lekarza jest znalezienie przyczyny i zastosowanie takich metod terapeutycznych, jakie pozwolą przywrócić zdrowie do stanu przed chorobą. Mimo wysiłku wielu pokoleń – początkowo szamanów, czarowników, a potem naukowców, lekarzy i farmakologów – nie znaleziono cudownego leku na wszystkie choroby i związane z nimi cierpienia. Nie ma uniwersalnej szczepionki na wszystko, tabletek na szczęście i zdrowie. Ale jest wiedza, rzetelna informacja poparta badaniami naukowymi o istocie wielu chorób, ich przyczynach, skutkach i sposobach leczenia. Wiedza ta przyczynia się również do ograniczania skutków choroby, łagodzenia objawów lub ich opóźniania. Ma to miejsce właśnie w przypadku SM.

Niestety, istnieje jeszcze dość liczna grupa chorób, w których nie jest możliwe pełne przywrócenie stanu zdrowia do tego przed chorobą. Do nich zalicza się stwardnienie rozsiane.

Boimy się choroby, bo jest przeszkodą utrudnieniem w realizacji naszych celów, potrzeb i oczekiwań. Ale choroba może być, paradoksalnie, korzyścią dzięki niej zostajemy zwolnieni z obowiązków, zwiększa się zainteresowanie naszą osobą a bywa też tak, że jesteśmy specjalnie traktowani.

Dodaj Komentarz