SPECYFIKA URAZÓW CZASZKOWO-MÓZGOWYCH I KRĘGOSŁUPA U DZIECI

Poważnym problemem leczniczym i społecznym jest znaczny wzrost częstości urazów czaszkowo-mózgowych oraz kręgosłupa w wieku dziecięcym notowany w ostatnich latach. Grupa dzieci, u których istnieje konieczność leczenia szpitalnego oraz możliwość leczenia operacyjnego przedstawia zawsze duże trudności diagnostyczne z powodu często zmiennego i nietypowego przebiegu klinicznego. W urazach czaszkowo-mózgowych objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego mają w większości wypadków nietypowy przebieg i mogą ujawniać się w różnym okresie po urazie, często manifestując się udarowo. W znacznej większości przypadków (około 90°/o) urazy czaszkowo-mózgowe mają lekki przebieg.

Mózg dziecka stanowi bardzo wrażliwą tkankę, podatną na trwałe uszkodzenie powstające niekiedy w ciągu kilku minut. Elastyczność kości oraz ścisłe połączenie z oponą stwarzają możliwość typowych, wyłącznie dla dzieci złamań o charakterze wgnieceń ,,ping-pongowych” lub wgnieceń kości, które dzięki swej sprężystości wracają do położenia prawidłowego naśladując zwykle linijne pęknięcia.

Zdolności adaptacyjne w postaci elastyczności mózgu oraz przydatności kości czaszki wpływają na skryty przebieg nawet dużych krwiaków lub wodniaków. Stan dziecka może być przez długi okres czasu wyrównany, dopóki po wyczerpaniu się możliwości kompensacyjnych mózgu nie powstają objawy wklinowania. Inna, niż w wieku dojrzałym reaktywność naczyniowo-ruchowa, prowadzi szybko do obrzęku mózgu, krwotoku lub zespołu hipotonicznego.

Z pośród licznych następstw urazów śródczaszkowych, najpoważniejsze wynikają z uszkodzenia naczyń, prowadząc do powstania krwiaków nadoponowych, podoponowych, śródmózgowych lub krwawień miąszo- wych uszkadzających ważne dla życia ośrodki. Rzadszym ciężkim powikłaniem urazu może być powstanie przetoki tętniczo-żylnej, w wyniku uszkodzenia tętnicy szyjnej w części przebiegającej przez zatokę jamistą. W następstwie urazu może dojść również do zmniejszenia produkcji płynu mózgowo-rdzeniowego lub jego wycieku przez pourazową szczelinę oponowo-kostną, objawiające się płynotokiem nosowym lub usznym. Uszkodzenia te powodują między innymi objawy hipotonii śródczaszkowej.

Dodaj Komentarz