Rak w nazewnictwie naukowym

W nazewnictwie naukowym istnieje z pozoru ścisłe rozgraniczenie dwóch pojęć, które w potocznej polszczyźnie wspólnie są określane nazwą rak, a bardziej poprawnie wyrażeniem nowotwór złośliwy. Tym dwóm pojęciom, odnoszącym się do dwóch dużych grup nowotworów złośliwych, odpowiadają w terminologii naukowej nazwy rak (termin naukowy) i mięsak.

„Nowotwory złośliwe dzielimy na dwie duże grupy, a mianowicie na nowotwory pochodzenia nabłonkowego i mezenchymalnego. Rak (car- cinoma) jest to złośliwy nowotwór wywodzący się z komórek nabłonkowych (…). Mięsak (sarcoma) jest to złośliwy nowotwór wywodzący się z (…) komórek i tkanek pochodzenia mezenchymalnego. Jest jeszcze mała grupa złośliwych nowotworów które są zbudowane z elementów raka i mięsaka. Te nazywamy mięsakorakami (carcinosarcoma). (…). W odniesieniu do niektórych nowotworów stosuje się historycznie opisowe nazwy, np. czerniak złośliwy (melanoma malignum), choć dzisiaj wiadomo, że powinien się nazywać melanocarcinoma. (…). Dodajmy tutaj, że nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej nazywają się chloniakami złośliwymi (lymphoma malignum), a nowotwory złośliwe układu hemato- poetycznego – białaczkami (leucaemia)”25. (Wytłuszczenie w oryginale). W podobny sposób te podstawowe terminy onkologiczne definiują inne współczesne dzieła referencyjne, np. Stedman’s Medical Dictionary26, Robbins and Cotran Pathologic Basis ofDisease27 i wiele innych, często z zastrzeżeniem, że nazewnictwo naukowe nowotworów nie jest spójne i logiczne.

Dodaj Komentarz