Przypadki leczenia urazów u dzieci

Przypadek I. Chłopiec operowany przed dwoma laty z powodu rany ciętej paliczka środkowego, palca II ręki lewej, połączonej z uszkodzeniem ścięgna zginacza tego palca. Leczenie bez powikłań. Nie zgłosił się do rehabilitacji. Stan obecny – blizna kaloidowa pomiędzy paliczkiem podstawowym i środkowym, brak ruchów czynnych w stawach międzypaliczkowych.

Przypadek II. Dziewczynka operowana przed trzema laty z powodu rany miażdżonej palca IV prawej ręki z uszkodzeniem zginacza powierzchniowego i głębokiego tego palca. Leczenie powikłane ropowicą dłoni. Stan obecny – brak ruchów czynnych zginania w stawach mię- dzypaliczkowego palca IV. Ruchy w stawie śródręczno-paliczkowym prawidłowe. Opozycja palca IV względem kciuka prawidłowa. Pisze dobrze. Posługuje się ręką prawidłowo.

Przypadek III. Chłopiec operowany 3 lata temu z powodu ran szarpanych palca III i IV ręki lewej z uszkodzeniem ścięgien zginaczy palca IV i prostownika palca III i IV oraz współistniejącym złamaniem otwartym paliczka środkowego palca IV. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Nie rehabilitowany. Obecnie stwierdza się całkowity brak ruchów czynnych i biernych w stawie międzypaliczkowym obwodowym palca IV. Występują zaburzenia wzrostu kości – skrócenie i pogrubienie kości paliczka środkowego palca IV. W zakresie palca III nieznaczne ograniczenie ruchów w stawie międzypaliczkowym obwodowym i blizna koloidowa. Ogólnie ręka jest sprawna.

Dodaj Komentarz