Przypadki leczenia urazów u dzieci – ciąg dalszy

U 5 dzieci, u których wynik leczenia uznano za zadowalający, stwierdzono w 3 przypadkach ograniczenie ruchów, w jednym – bliznę przykurczającą w okolicy stawu międzypaliczkowego, u jednego dziecka osłabienie siły zginania palca. W tej grupie 4 dzieci operowano z powodu uszkodzenia ścięgien zginaczy, a jedno – ścięgien prostowników. W większości przypadków, bo u 4 dzieci zabiegu dokonano tylko na jednym ścięgnie. Nie było wśród tych dzieci przypadków urazów ścięgien z towarzyszącym im obrażeniami kośćca ręki. Trzeba podkreślić, że tylko jedno dziecko w tej grupie było prawidłowo rehabilitowane. Powszechnie znany jest fakt, że u dzieci, które były poddane rehabilitacji wyniki leczenia są lepsze, lecz wykonanie ćwiczeń jest uzależnione od jakże często trudnego kontaktu z dzieckiem, i wymaga zrozumienia i współpracy ze strony rodziców.

Z omawianej grupy dzieci po operacjach odtwórczych na ścięgnach ręki wydzielono grupę 5 dzieci, u których wykonano pierwotne lub wtórne częściowe amputacje palców. Pozostałe przyśrodkowe odcinki ścięgien palców przyszywano do okostnej paliczka kikuta lub w przy-

Ogółem 19 4 23 padku wystarczająco długich odcinków ścięgien zeszywano je ze sobą tworząc pętlę wokół kikuta. U wszystkich tych dzieci badanych w czasie od 2 do 4 lat po zabiegu stwierdzono bardzo dobrą ruchomość kikutów palców. Nie obserwowano zaburzeń wzrostu. Sprawność czynnościowa ręki była dość dobra, dzieci piszą okaleczoną ręką, a u dziecka po amputacji palców II-V w połowie paliczków podstawowych zachowana została częściowo zdolność chwytania – chłopiec wykorzystuje kciuk i pozostały nieco dłuższy kikut palca II.

Przedstawiona analiza wyników pierwotnej rekonstrukcji ścięgien ręki po ich urazowym uszkodzeniu na materiale Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Łodzi – dowodzi, że pomimo iż u dzieci zarówno gojenie, jak i procesy rehabilitacyjne przebiegają sprawniej niż u dorosłych, urazy ścięgien w tym wieku stwarzają problemy leczenia i niejednokrotnie mogą prowadzić do trwałego kalectwa.

Dodaj Komentarz