Przeciwdziałanie zmęczeniu przy stwardnieniu rozsianym

Wielu chorych z SM skarży się na szybkie męczenie się, nawet po wykonaniu czynności, które przez osoby zdrowe nie są odbierane jako męczące lub uciążliwe (codzienna toaleta, ubieranie się, proste czynności domowe, krótki, nieforsowny spacer). Ten zespół objawów, określany mianem zespołu zmęczenia, jest typowy dla SM, ale trudno poddaje się leczeniu. Lekarz prowadzący pacjenta może próbować leczenia amantadyną (Viregyt), a sam pacjent powinien przyjąć zasadę wykonywania danej pracy czy wysiłku „do pierwszych objawów zmęczenia” oraz powinien planować przerwy w pracy.

Lekiprzeciwdepresyjne. Rozpoznanie SM ma duży wpływ na życie osobiste i zawodowe, gdyż pojawiają się liczne problemy, z którymi czasami trudno sobie poradzić. Psychika pacjenta reaguje w takich sytuacjach stanami depresyjnymi, lękowymi. Szczegółowo zagadnienie depresji w SM omówiono w rozdziale poświęconym aspektom psychologicznym choroby. Nadmienić tylko należy, że leki przeciwdepresyjne pełnią w SM w pewnym sensie także rolę leczenia „objawowego”. Tego rodzaju leczenie rozpoczyna się po wnikliwej rozmowie z neurologiem lub psychiatrą i pod ich kierunkiem. Nie trzeba „bać się” leczenia przeciwdepresyjnego. Nowoczesne preparaty przeciwdepresyjne są bardzo dobrze tolerowane, „nie ogłupiają”, pozwalają odnaleźć spokojny sen i nową energię do działania w ciągu dnia. Ustępują nękające pacjenta stany niepokoju i lęku.

Dodaj Komentarz