POSIEDZENIE NAUKOWE SEKCJI DZIECIĘCEJ CHIRURGII URAZOWEJ

Spotykamy się po raz pierwszy na wspólnym posiedzeniu naukowym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, by omówić wybrane zagadnienia patologii chrząstki nasadowej oraz operacyjne leczenie wrodzonej dysplazji stawów biodrowych. Posiedzenie zorganizowane zostało dla uczczenia Międzynarodowego Roku Dziecka. Inicjując to posiedzenie – Zarząd Główny naszego Towarzystwa zaproponował by odbyło się ono w Centrum Zdrowia Dziecka, w Szpitalu, który powstał z darów całego naszego społeczeństwa i darów innych narodów, by stanowić trwały, żywy Pomnik dziecięcych ofiar faszystowskiego barbarzyństwa. Jest to Pomnik 13 milionów dzieci, które poniosły męczeńską śmierć w drugiej wojnie światowej. Centrum Zdrowia Dziecka to nie tylko Szpital o szerokim zasięgu działania leczniczego, naukowego i dydaktycznego – to również symbol protestu przeciwko wojnom.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, minister Janusz Wieczorek – powiedział w dniu jego uroczystego otwarcia: ,,.. Stanął w Międzylesiu Pomnik, będący najpiękniejszym przykładem solidarności ludzkiego działania w imię najwyższego celu: szczęścia i dobra dziecka, Pomnik, który jest wynikiem ofiarności wszystkich Polaków, który budowany był nie tylko jako wspaniała placówka służby zdrowia, ale przede wszystkim z potrzeby serc, z woli naszego społeczeństwa, by w ten właśnie, nie praktykowany dotychczas sposób uczcić pamięć najmłodszych ofiar minionej wojny”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w trosce o dzieci, rok 1979 nazwała „Rokiem Dziecka”. Sekretarz Generalny tej Organizacji, dr Kurt Waldheim – powiedział, że „Centrum Zdrowia Dziecka jest najlepszym darem, jaki Polska może wnieść w te obchody”. Stąd też – obydwa nasze Towarzystwa uważały, że wspólne posiedzenie naukowe dla uczczenia Międzynarodowego Roku Dziecka powinno się odbyć w tym właśnie Szpitalu-Pomniku.

Pragnę serdecznie podziękować Przewodniczącemu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka – Panu Ministrowi Januszowi Wieczorkowi i Pani Dyrektor, Prof. Marii Gon- carzewicz, za przychylne ustosunkowanie się do naszych inicjatyw i umożliwienie odbycia posiedzenia w tym właśnie Szpitalu. Dziękuję również za umożliwienie zwiedzenia Szpitala. Z Centrum Zdrowa Dziecka wiążemy szerokie nadzieje.

Dodaj Komentarz