POSIEDZENIE NAUKOWE SEKCJI DZIECIĘCEJ CHIRURGII URAZOWEJ CZ. II

Liczna grupa chorób narządów ruchu powstaje w okresie życia płodowego lub we wczesnym dzieciństwie. Znaczny odsetek dzieci rodzi się z wrodzonymi wadami narządów ruchu. Pierwotne wady wrodzone ujawniają się w pierwszych dniach lub tygodniach życia. Niektóre z nich mają charakter rodzinny lub dziedziczny. Powstają prawdopodobnie w wyniku zaburzeń wewnątrz-wydzielniczych organizmu matki, niedoborów witamin lub przebytych przez nią chorób zakaźnych, czy też innych czynników toksycznych. Szereg wrodzonych wad pierwotnych polega na zahamowaniu rozwoju poszczególnych elementów narządów ruchu, inne wykazują rozwój spaczony.

Pierwotny czynnik szkodliwy działa najczęściej na tkankę chrząstną lub kostną. Powstają również uszkodzenia tkanki mięśniowej, nerwowej, a także naczyń. Pierwotne wady wrodzone nie wykazują poprawy zarówno w rozwoju płodowym, jak i w życiu pozapłodowym. Wtórne wady wrodzone, powstające w późniejszych okresach ciąży, są wynikiem działania czynników uszkadzających płód początkowo prawidłowo rozwinięty. Wady te, przy odpowiednio wcześnie podjętym leczeniu – wykazują zdolności wyrównywania się.

Niezależnie od pierwotnych i wtórnych wad wrodzonych w okresie dzieciństwa i wieku rozwojowego – występuje szereg układowych chorób narządów ruchu, martwice aseptyczne nasad kostnych i wady statyki oraz inne.

Etiologia większości wymienionych chorób nie jest dotychczas w pełni poznana, co powoduje, że ich leczenie jest często objawowe, a nie przyczynowe. Poznanie etiologii tych chorób wymaga złożonych badań kompleksowych nie tylko klinicystów, ale również fizjologów, patologów, genetyków i wielu innych specjalistów. Badania te wymagają najnowocześniejszej aparatury i techniki laboratoryjnej. Prowadzenie tego rodzaju badań w poszczególnych klinikach ortopedycznych czy też instytutach – jest technicznie niewykonalne i zadaniom tym może w przyszłości sprostać jedynie Centrum Zdrowia Dziecka. Liczymy, że ta wszechstronna placówka naukowo-lecznicza, na terenie której z pewnością powstaną kliniki chirurgii dziecięcej, jak również ortopedii – przyczyni się do rozwiązania wielu z zasygnalizowanych, a jeszcze nie wyjaśnionych zagadnień patologii narządów ruchu.

Jesteśmy przekonani, że Centrum Zdrowia Dziecka będzie zacieśniać współpracę wszystkich specjalności lekarskich i że dzisiejsze, uroczyste posiedzenie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, zorganizowane w Międzynarodowym Roku Dziecka – zainauguruje dalsze posiedzenia robocze obu tych specjalności – posiedzenia, które będą owocne dla zdrowia naszych dzieci, dla zdrowia dalszych pokoleń.

Dodaj Komentarz