Pierwsze przesłanki zachorowania na stwardnienie rozsiane

Objawy SM są zmienne i mogą wynikać z uszkodzenia prawie każdej części układu nerwowego. Jedną z charakterystycznych cech SM jest ustępowanie objawów. Dwojenie może trwać tylko kilka sekund. Mrowienie może być odczuwane od paru sekund do kilku godzin: osłabienie ostrości wzroku może być równie krótkotrwałe. Przemijające zaburzenia widzenia barw mogą poprzedzać wystąpienie objawów pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego. Ze względu na przemijający i dziwaczny charakter tych objawów sąone często przed postawieniem diagnozy SM uważane za przejaw histerii.

Wysiłek fizyczny, przebywanie w wysokich temperaturach lub inne czynniki mogą wywołać przemijające objawy. Ustępujące zaburzenia czucia, wrażenie nieostrego widzenia, podwójne widzenie lub osłabienie mogą pojawić się np. po gorącym posiłku lub wysiłku fizycznym. Objawy te znikają po ustąpieniu czynnika prowokującego.

Pierwsze objawy choroby. Choroba zaczyna się zwykle ostro lub podostro w ciągu kilku dni, a tylko rzadko gwałtownie. Najczęściej na początku obecny jest tylko jeden objaw: jeśli od początku obecnych jest kilka objawów, ułatwia to postawienie właściwego rozpoznania. Często zresztą dane z wywiadów wskazują, że pacjent lub lekarz nie zwrócił uwagi na wcześniejsze objawy. Najczęściej dotyczy to tak dyskretnych objawów, jak: przemijające zaburzenia czucia, dyskretne trudności w oddawaniu moczu lub niewielkie zaburzenia widzenia, np. wrażenie nieostrego widzenia lub przemijające osłabienie ostrości widzenia w jednym oku.

Przebieg choroby jest różnorodny: od łagodnego, z prawie niezauważalnymi objawami, do szybko postępującej i prowadzącej do inwalidztwa choroby. Typ przebiegu SM określa się na podstawie obserwacji klinicznych. Jednym z typów jest przebieg nawracająco-ustę- pujący, czyli z rzutami i remisjami. Taki typ przebiegu obserwuje się zwykle w początkowym okresie choroby. Charakteryzuje się on występowaniem zaostrzeń (rzutów), po których następuje poprawa (remisja). Może to być całkowite ustąpienie objawów lub tylko częściowe, z pozostaniem pewnych objawów neurologicznych. Warto pamiętać, że ponad 20% pacjentów ma stosunkowo mało rzutów w ciągu całego życia i choroba prowadzi u nich tylko do niewielkiego ograniczenia sprawności. Taki przebieg określa się jako łagodny. Przebieg nawracająco-ustępujący z biegiem czasu zmienia się w powoli postępujący z obecnością niewielkich rzutów lub bez nich. Taki przebieg SM określa się jako nawraca- jąco-postępujący i wtórnie postępujący.

Dodaj Komentarz