PERSONEL SPECJALISTYCZNY I ŚREDNI AMBULATORIUM CZ. II

Bez odpowiednio wyszkolonej, lubiącej dzieci pielęgniarki, praca lekarza w ambulatorium chirurgicznym jest bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. Pielęgniarka chirurgiczna, zwłaszcza w poradni dziecięcej, pracuje znacznie ciężej od swoich koleżanek. Duża liczba pacjentów, częste sytuacje stresowe, nierzadkie konflikty z rodzicami – wszystko to powoduje przemęczenie i po kilku latach pielęgniarki, zwłaszcza zamężne,- zmuszone są zmienić miejsce pracy na lżejsze. Są to pielęgniarki wyszkolone, śmiało można powiedzieć niezastąpione. Docenienie ich wyszkolenia, poprawa warunków pracy przez dodanie godzin płatnych na przygotowanie do zabiegów sali, ustalenie dodatku zabiegowego, zwiększenie urlopu – wreszcie zadbanie o mieszkania dla nich – byłoby ważnym czynnikiem rozwoju dziecięcego lecznictwa zabiegowego. Podobnie należałoby zadbać o ambulatoryjny personel salowy. Zachęcające warunki pracy, szkolenie zawodowe i społeczne kandydatek, zwrócenie szczególnej uwagi na poziom moralny tej kadry – są ważnym elementem lecznictwa.

W miastach gdzie są akademie medyczne wykorzystanie kandydatów na studia medyczne i studentów do pracy pomocniczej w ambulatoriach jest przy obecnym braku personelu sprawą bardzo ważną. Jeśli udałoby się pokierować ich pracą w sposób mądry, aby mogli przyczynić się do dobrej organizacji niezbędnych czynności przygotowawczych, pomocniczych, by mieli poczucie wagi ich wkładu w podniesienie poziomu lecznictwa, a równocześnie mogli korzystać z przyglądania się dobrze wykonywanej pracy lekarskiej – to udział ich byłby obustronnie korzystny. Byłaby to szkoła zapoznania się z zawodem – jego blaskami i cieniami.

Ustalenie stawek godzinowych dla pracowników fizycznych w lecznictwie na poziomie średnich stawek w innych grupach zawodowych — jest jednak konieczne, gdyż nie może istnieć sytuacja by młody człowiek mógł np. w studenckiej spółdzielni przy myciu okien zarobić za te same godziny pięciokrotnie więcej niż przy myciu okien w szpitalu, czy też innej równie ciężkiej lub nawet gorszej pracy.

Dodaj Komentarz