ORGANIZACJA AMBULATORIUM

Nasze 35-letnie doświadczenie organizowania chirurgii dziecięcej w kraju wykazuje, że pełnowartościowe poradnie chirurgiczne powstają przy szpitalach posiadających oddziały pediatryczne i chirurgiczne dziecięce. Tylko w takiej korelacji poradnia może korzystać z zaplecza wyszkolonego anestezjologa, pracowni rentgenowskiej i analitycznej, konsultacji. Tylko wówczas możliwe jest rotowanie lekarzy klinicznych i ambulatoryjnych co pozwala im podnosić kwalifikacje i orientuje w całości lecznictwa. Jest to szczególnie ważny moment dla szkolenia młodych kolegów. Tylko w takiej poradni można wprowadzić bezpiecznie wykonywanie ambulatoryjnie mniejszych czystych zabiegów, co ma w chirurgii dziecięcej duże znaczenie i jest w wielu krajach przodujących kierunkiem rozwojowym w naszej specjalności. „Day stay, out patient surgery” – wypis dziecka do domu w dniu wykonania zabiegu nie tylko uwalnia oddział od przypadków niewymagających długiej hospitalizacji – pozwala dziecku nie przeżywać wstrząsu rozstania z matką, a matce roztoczyć najlepszą opiekę. Wiadomo jak często właśnie dzieci z małymi zabiegami są źródłem zakażeń wewnątrz szpitalnych. Przy trudnościach z personelem średnim uwolnienie pielęgniarek od tych przypadków ma również wielkie znaczenie w intensyfikacji opieki nad przypadkami ciężkimi.

Dochodzą jeszcze względy ekonomiczne – znaczne zmniejszenie kosztów leczenia. Wszystkie te walory rozszerzenia zakresu zabiegów w ambulatorium były tematem dyskusji okrągłego stołu podczas ostatniego kongresu BAPST-U w Marsylii. Wiele krajów jak USA, Kanada, Szwecja, RFN mają już wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. W dyskusji podane będą doświadczenia doc. E. Krause z Berlina. U nas doceniał ten kierunek rozwoju pracy ambulatoryjnej, prof. Jan Kossakowski i wprowadzał w Klinice już kilkanaście lat temu, co jednak potem nie było kontynuowane.

Dodaj Komentarz