Ogół wypowiedzi o chorobie nowotworowej

Slogany zawierające czystą perswazję, mające formę zdania, słowa lub syntagmy. „Mówione” i „pisane” poradnictwo w mediach nastawione na komunikację, perswazję, informację. Ten typ przekazu zawiera zdania proste i złożone, „przetykane syntagmą”.

Naukowy język onkologii – informacja, komunikacja, ukryta perswazja – zdania złożone i proste, chętne zapożyczenia z języków formalnych. Slogany to sformułowania odnoszące się na ogół do aktualnego i powszechnie postrzeganego doświadczenia. Ze sloganem nie. da się podjąć dyskusji. Można go co najwyżej ośmieszyć. „Rak wcześnie wykryty jest uleczalny”, „Razem zwyciężymy raka” – to są slogany onkologiczne, które tchną optymizmem i w obliczu powszechnego lęku przed tą chorobą stanowi to ich istotną wartość. Dyskusyjne jest często powtarzające się we frazeologii poradnictwa medialnego nawoływanie do heroizmu. Prosty komunikat wspiera duża doza perswazji. Uproszczenie i perswazyjna malowniczość prowadzą czasem do śmieszności, a czasem po prostu do uproszczeń, które dają efekt fałszu.

Najważniejsze w tekstach poradniczych są tytuły. Im barwniejsze, tym bardziej przyciągają uwagę. Tytuły właśnie łączą wyraziście ten typ publicystyki ze sloganami. W telewizyjnym i radiowym przekazie rolę sloganu pełnią powtórzone kilkakroć dydaktyczne przesłania.

Potoczny język, jakim mówi się w Polsce o chorobie nowotworowej, przeniknięty jest mitycznym i symbolicznym znaczeniem tego słowa. Najjaskrawsze przykłady takiego właśnie użycia słowa rak w znaczeniu bliskim znaczeniu fatum można znaleźć w języku polityki.

Dodaj Komentarz