ODLEGŁE WYNIKI PIERWOTNEGO ZESZYCIA ŚCIĘGIEN PO URAZIE RĘKI

Narastająca liczba urazów ręki związana z mechanizacją naszego codziennego życia obejmuje swym tragicznym zasięgiem nie tylko dorosłych, ale także i dzieci. Szczególnie narażone na te urazy są dzieci wiejskie, ze względu na powszechny jeszcze na wsi brak opieki nad dzieckiem i częsty ich kontakt z maszynami rolniczymi.

W Klinice Chirurgii Dziecięciej Inst. Ped. AM w Łodzi w latach 1975-1979 operowano z powodu urazów ręki połączonych z uszkodzeniem ścięgien 89 dzieci. Ogółem przebadano 23 dzieci oceniając odległe wyniki pierwotnej rekonstrukcji ścięgien ręki. Kontrolę przeprowadzono u dzieci w okresie od 6 miesięcy do 5 lat po zabiegu. Wśród przebadanych dzieci znajduje się grupa 5 pacjentów, u których wykonano pierwotne lub wtórne częściowe amputacje palców. Grupa ta została wydzielona i omówiona oddzielnie.

W grupie 18 dzieci, u których dokonano pierwotnego zeszycia ścięgien ręki było 14 chłopców i 4 dziewczynki w wielu od 1,5 roku do 13 lat. Uraz u 13 dzieci dotyczył ścięgien zginaczy, u 4 dzieci ścięgien prostowników i u 1 dziecka obu tych grup. U 11 dzieci było to przerwanie ciągłości jednego ścięgna, u 7 dzieci uszkodzenia mnogie ścięgien. U 5 dzieci urazowi ścięgien towarzyszyły obrażenia układu kostnego ręki, najczęściej były to złamania otwarte lub zamknięte kości palców. W jednym przypadku mieliśmy do czynienia z raną w okolicy nadgarstka, połączoną z uszkodzeniem elementów ścięgnistych w tej okolicy, przerwaniem ciągłości tętnicy łokciowej, nerwu pośrodkowego i łokciowego.

Dodaj Komentarz