ODLEGŁE WYNIKI PIERWOTNEGO ZESZYCIA ŚCIĘGIEN PO URAZIE RĘKI CZ. II

Przyczyną uszkodzenia ścięgien ręki w omawianym materiale był zawsze bezpośredni uraz mechaniczny ścięgien połączony z powstaniem ran. Nie obserwowaliśmy zamkniętych uszkodzeń ścięgien ręki, tak zwanych podskórnych. Przyczyną urazu ścięgien u 11 dzieci była rana zadana szkłem lub nożem, u 5 dzieci – rany powstały wskutek uszkodzenia trybami maszyn, u 2 – rany miażdżone zadane tępym narzędziem. Należy podkreślić, że przyczyną urazu 5 dzieci przebadanych po częścio- wych amputacjach palców były maszyny w ruchu (sieczkarnia, kosiarka, elektryczna maszynka do mięsa).

Wszystkie dzieci były operowane doraźnie w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego. Zabiegi przeprowadzono z zachowaniem zasad aseptyki w warunkach bloku operacyjnego w znieczuleniu ogólnym. Zeszyto ścięgna zbliżając końce szwem ósemkowym. Używano do szycia igieł atraumatycznych ze szwem silikonowym. W większości przypadków szyto tylko ścięgna nie przywracając ciągłości torebki ścięgnistej. Po zabiegu stosowano unieruchomienie gipsowe przez okres 2-3 tygodni, później rehabilitację, uciekając się w trudniejszych przypadkach do pomocy lekarzy tej specjalności.

Oceniając odległe wyniki pierwotnego szycia ścięgien ręki po >ich urazach uznano za wynik dobry pełną ruchomość palców i prawidłowy wygląd kosmetyczny ręki, zaś za wynik zadowalający – niewielkie ograniczenie ruchomości palców przy zachowaniu prawidłowej funkcji i prawidłowym wyglądzie ręki. W grupie wyników złych umieszczono dzieci, u których stwierdzono znaczne ograniczenie lub całkowity brak ruchów palców.

Dodaj Komentarz