Objawy przy stwardnienu rozsianym – dalszy opis

Utrata popędu płciowego i impotencja spowodowana zaburzeniami erekcji są powszechnym problemem u mężczyzn. Prawie zawsze są one związane z uszkodzeniem układu nerwowego spowodowanym przez SM, ale problemy te mogą mieć również podłoże psychologiczne. Zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet są także częste. Głównym problemem jest brak odpowiedniego nawilżenia pochwy i trudności w odczuwaniu orgazmu.

Parestezje (nieprzyjemne subiektywne odczucia, np. mrowienia, drętwienia) i zaburzenia czucia są powszechne. Jeżeli są one objawem ostrego rzutu, zwykle wycofują się w ciągu 6 do 8 tygodni. Pacjenci często czują mrowienie lub drętwienie kończyn, tułowia lub twarzy. Objaw Lhermitte’a polega na przykrym wrażeniu przebiegania prądu elektrycznego wzdłuż kręgosłupa. Pojawia się on podczas przygięcia głowy do klatki piersiowej. Ból jest coraz częściej rozpoznawany jako objaw utrudniający pacjentom normalne funkcjonowanie. Ból może być związany z objawem Lhermitte’a, nerwobólem nerwu trójdzielnego (ból połowy twarzy lub szczęki) lub pozagałkowym zapaleniem nerwu wzrokowego. Chorzy opisują również inne typy bólu: bolesne skurcze mięśni kończyn, bóle miejscowe, np. odczucie opasującego ściskania kończyny, pieczenie, bóle rzekomoreu- matyczne z bólami mięśni i stawów oraz bóle neural- giczne przebiegające wzdłuż kończyn dolnych lub wokół tułowia.

Częstym objawem są także zaburzenia nastroju, w tym depresja. Nie jest w pełni jasne, czy istnieje związek miedzy depresjąa lokalizacjąi nasileniem zmian de- mielinizacyjnych w układzie nerwowym, czy też raczej stanowi ona psychologiczną reakcję na chorobę. Oba mechanizmy są możliwe. Euforia (nadmiernie wesoły nastrój) była dawniej uważana za charakterystyczny objaw w SM, ale występuje bardzo rzadko. Zaburzenia pamięci, trudności w uczeniu się, rozwiązywaniu problemów mogą również pojawić się w SM. Objawy te bywają przejściowe i ustępują po wycofaniu się rzutu choroby. Pomocna może być w takich sytuacjach rehabilitacja neu- ropsychologiczna.

Zmęczenie jest innym, powszechnie obserwowanym, objawem. Może występować jako utrzymujące się stale zmęczenie, łatwa męczliwość w czasie aktywności fizycznej lub zmęczenie związane z wysiłkiem umysłowym. Jest to często objaw poprzedzający rzut. Zmęczenie nie jest zależne od wieku, gdyż stwierdzane jest z tą samą częstością u pacjentów poniżej 30 i powyżej 50 roku życia. Nie zależy również od stopnia niesprawności fizycznej, ponieważ występuje u ponad 50% chorych we wczesnych stadiach SM. Zawsze należy podjąć próbę znalezienia przyczyn zmęczenia, które można wyeliminować – może to być depresja lub niedobór snu spowodowany częstym oddawaniem moczu w nocy. Zmęczenie może ustępować po krótkiej drzemce.

Dodaj Komentarz