Komunikacja lekarz – pacjent

Artykuły zawarte w niniejszym zbiorze były przedstawione w postaci referatów i głosów w dyskusji na sesji satelitarnej IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, który odbywał się w Warszawie w dniach 5-7 października 2005 r. Sesja ta została zorganizowana we współpracy Polskiej Unii Onkologii i Komisji Języka w Medycynie i Naukach Przyrodniczych Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Sesja nosiła tytuł: „Komunikacja lekarz – pacjent w diagnostyce i leczeniu nowotworów – opinie onkologów, językoznawców i przedstawicieli nauk współpracujących”. Przewodniczącymi byli: prof. dr hab. Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego, dr n. med. Janusz Meder, przewodniczący Polskiej Unii Onkologii oraz prof. dr hab. med. Jan Doroszewski, przewodniczący Komisji Języka w Medycynie i Naukach Przyrodniczych RJP.

W sesji brali udział onkolodzy i lekarze innych specjalności, językoznawcy, psycholodzy oraz inni specjaliści związani z problematyką onkologiczną, pielęgniarki, przedstawiciele pacjentów i goście reprezentujący prasę i radio.

Tematyka pierwszej grupy prac zawartych w tej publikacji dotyczy ogólnych zagadnień komunikacji lekarzy i pielęgniarek z pacjentami, artykuły tworzące drugą grupę wiążą się w sposób bezpośredni z problematyką onkologiczną.

Zbiór otwiera artykuł przedstawiający przegląd problematyki związanej z porozumiewaniem się lekarzy i pielęgniarek z pacjentami oraz omawiający w wielkim skrócie ogólne koncepcje dotyczące funkcji, struktury i różnorodnych aspektów procesów komunikacyjnych w prak- tyce medycznej: jest w nim też zamieszczony wybór reprezentatywnych pozycji bibliograficznych z omawianej dziedziny.

Następna praca omawia ogólne funkcje języka szczególnie istotne z punktu widzenia komunikacji lekarzy z pacjentami: stanowi ona spojrzenie językoznawcy na tę problematykę i zwraca uwagę zarówno na podstawowe zagadnienia lingwistyczne, jak i na to, co jest specyficzne dla tej dziedziny, na przykład funkcję terapeutyczną wypowiedzi i dialog między lekarzem a pacjentem.

Dodaj Komentarz