Jakie czynniki wpływają na przebieg stwardnienia rozsianego?

Okazało się, że na częstość występowania SM mają wpływ czynniki geograficzne. Rozprzestrzenienie geograficzne choroby wykazuje znaczne różnice. Częstość SM wzrasta wraz ze zwiększaniem się szerokości geograficznej, czyli wraz z oddalaniem się od równika zarówno na północ, jak i na południe. W krajach leżących w okolicy równika – w Afryce, Ameryce Południowej i Azji jest to choroba prawie nieznana, natomiast w krajach oddalonych od równika – w Europie (w tym i w Polsce), w Ameryce Północnej częstość tej choroby jest wielokrotnie większa.

Studia nad migrującymi społecznościami dostarczyły dowodów na wpływ czynników środowiskowych na rozwój SM. Imigrantów, którzy opuścili kraj ojczysty przed 15 rokiem życia, charakteryzuje prawie takie samo ryzyko, jak ludność miejscową. Wśród osób migrujących po 15 roku życia stwierdza się częstość występowania SM typową dla kraju ich pochodzenia. Powyższe dane sugerują wpływ jakiegoś czynnika zakaźnego o długim okresie utajenia, który działa w okresie dojrzewania.

Inne czynniki. Sugerowano wpływ także innych czynników prowokujących wystąpienie pierwszego lub następnych rzutów SM. Za jeden z czynników wyzwalających lub nasilających chorobę uważano uraz. Próby wykazania takiego związku zakończyły się niepowodzeniem. Wpływ ciąży jest trudny do ustalenia, ponieważ choroba najczęściej dotyczy właśnie kobiet w okresie rozrodczym. Jeżeli rozpatruje się wpływ urodzenia dziecka na przebieg SM, to należy zauważyć, że pogorszenia choroby następują zwykle w czasie połogu, a nie w okresie ciąży. Nie sąjasne powody tych pogorszeń: zmiany hormonalne, a może jeszcze inne czynniki. W każdym razie nie ma przekonywających dowodów na niekorzystny wpływ ciąży na przebieg SM. Dlatego stwardnienie rozsiane nie jest wskazaniem do przerwania ciąży.

Równie powszechne jest przekonanie o niekorzystnym wpływie szczepień na rozwój SM. Badanie dotyczące szczepienia przeciwko grypie nie wykazało takiego niekorzystnego związku, jednak w przypadkach, w których wcześniej obserwowano pogorszenie po szczepieniu, należy ich unikać. Nie dotyczy to sytuacji, w których szczepień dokonuje się ze wskazań życiowych. Rozważano także niekorzystny wpływ zabiegów chirurgicznych, znieczulenia i nakłucia lędźwiowego, ale dokładniejsze badania nie potwierdziły tych podejrzeń.

Dodaj Komentarz