CO TO JEST STWARDNIENIE ROZSIANE?

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex, SM) jest przewlekłąchorobą, która zaczyna się najczęściej u młodych dorosłych i charakteryzuje się obecnością w układzie nerwowym licznych nieprawidłowych ognisk. W ogniskach tych dochodzi do uszkodzenia tkanki nerwowej, w tym osłonki włókien nerwowych, czyli mieliny, i stąd ogniska te są nazywane demielinizacyjnymi. Oprócz zniszczenia mieliny w tych uszkodzonych obszarach obserwuje się zmiany zapalne oraz bliznowate (stwardnienie). Uszkodzenie mieliny (która, oprócz funkcji ochronnej dla włókna nerwowego, ułatwia przewodzenie impulsów przez sieć neuronów) prowadzi do zaburzeń w przekazywaniu „informacji” przez układ nerwowy i wówczas pojawiają się nieprawidłowości w pracy neuronów, czyli objawy neurologiczne. Po latach trwania choroby do uszkodzenia mieliny może dołączyć się trwałe uszkodzenie neuronów – obserwowane wówczas objawy neuro- logiczne będą miały raczej nieodwracalny charakter (ryc. 1). Ponieważ ogniska te są rozproszone w mózgu i rdzeniu kręgowym oraz pojawiają się w różnym czasie, często stosowane jest określenie, że SM jest „rozsiane w czasie i przestrzeni”.

Najczęściej choroba rozpoczyna się między 20 a 40 rokiem życia, rzadko objawy początkowe pojawiają się przed 10 i po 60 roku życia. Średni wiek zachorowania to mniej więcej 30 rok życia: jest on o 5 lat wcześniejszy u kobiet. U nich też częstość występowania SM jest od około półtora do trzech razy większa niż u mężczyzn.

U większości pacjentów choroba początkowo przebiega z rzutami i remisjami. Rzut stwardnienia rozsianego jest to wystąpienie i utrzymywanie się powyżej 24 godzin jednego lub kilku nieprawidłowych objawów świadczących o uszkodzeniu układu nerwowego, np. osłabienia ręki lub nogi, zaburzeń widzenia, czucia, kłopotów z zachowaniem równowagi czy koordynacji ruchów. Remisja to ustępowanie objawów rzutu. We wczesnej fazie SM ustępowanie objawów rzutu jest prawie całkowite, ale w późniejszym okresie często po każdym rzucie „coś zostaje” i stopniowo narasta stopień niesprawności pacjentów.

Dodaj Komentarz