CO TO JEST STWARDNIENIE ROZSIANE? CZ. II

Objawy mogą być przemijające i czasem wydają się dziwaczne. Chorzy miewają dziwne odczucia, które są dla nich trudne do opisania i niemożliwa jest ich obiektywna ocena. Objawy (tabela 1) są rozmaite i może to być właściwie każdy objaw wynikający z uszkodzenia jakiejkolwiek części układu nerwowego. Cechą charak- terystycznąjest różnorodność oraz skłonność do zmian natury i ciężkości objawów. Chociaż nie ma typowego obrazu SM, choroba częściej zajmuje pewne rejony układu nerwowego. Często zmiany patologiczne dotyczą nerwów wzrokowych, pnia mózgu, móżdżku i rdzenia kręgowego, co wiąże się z wystąpieniem odpowiednich objawów neurologicznych, takich jak: zaburzenia widzenia, równowagi, koordynacji ruchów lub nieprawidłowe czucie.

Objawy wzrokowe obejmują: dwojenie, wrażenie niewyraźnego widzenia, osłabienie ostrości wzroku lub jego utratę w jednym lub w obu oczach, zaburzenia pola widzenia. Typowo objawy te narastają w ciągu kilku godzin lub dni. Częstym, nierzadko pierwszym objawem stwardnienia rozsianego jest tzw. pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Może się ono objawiać bólem gałki ocznej nasilającym się przy ruchach oka, trudnościami w rozpoznawaniu barw, zwłaszcza koloru czerwonego i zielonego, lub osłabieniem ostrości wzroku.

Częstym objawem w SM jest także podwójne widzenie, które wynika z uszkodzenia w pniu mózgu, części mózgowia. Niewielkiego stopnia oczopląs (czyli drgania gałki ocznej, pojawiające się zwłaszcza przy patrzeniu na boki) pacjent może odczuwać jako wrażenie nieostrego widzenia lub drżenia obrazu. Prawdziwy charakter tych objawów można ustalić, jeśli ostrość wzroku poprawia się przy patrzeniu jednym okiem. Zapalenie nerwu wzrokowego o nagłym początku, bez innych objawów uszkodzenia układu nerwowego, jest często interpretowane jako pierwszy objaw SM. Jednak zapalenie nerwu wzrokowego może mieć również inną przyczynę. Uważa się, że stwardnienie rozsiane rozwinie się w przyszłości u około 35-40% pacjentów, którzy przebyli zapalenie nerwu wzrokowego.

Dodaj Komentarz