Archive for the ‘Medycyna’ Category

Nazewnictwo onkologiczne a ogólnomedyczny język naukowy cz. II

Zarówno ta wspomniana, jak i nowsze techniki badawcze dotąd nie ustaliły całościowo przyczyn (etiopatogenezy) nowotworów. Zatem, inaczej niż w innych dziedzinach medycyny, które na ogół mają bardziej przejrzyste klasyfikacje chorób, w onkologii nie można jeszcze jednoznacznie rozróżnić i zdefiniować klas nowotworów na podstawie różnic w ich etiologii. Natomiast obecnie poprawne logicznie sąjedynie podziały etiopatogenetyczne. Są to także jedynie przydatne w praktyce sposoby tamże. s. 158. definiowania nozologicznego chorób. Przykładowo – z chwilą wykrycia prątków gruźlicy przez Roberta Kocha w 1882 r. oraz sformułowaniem przez niego słynnych postulatów określających związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy rodzajem patogenu i wystąpieniem objawów chorobowych nazw gruźlica lub tubeculosis zaczęto konsekwentnie używać wobec całej klasy rozmaicie przedtem nazywanych chorób spowodowanych tą bakterią36 (np. wobec różnych postaci gruźlicy skóry: łac. lichen – liszaj: łac. lupus – wilk lub wobec gruźlicy węzłów chłonnych: scrophulosis – skrofuły). Nazwa „przydzielona” wszystkim postaciom gruźlicy pochodziła od najczęstszej jej postaci pojawiającej się w płucach, dla której charakterystyczne są drobne „gruzełki” (łac. tubeculi).

Czytaj Dalej »

USPRAWNIANIE RUCHOWE CHOREGO Z STWARDNIENIEM ROZSIANYM

Stwardnienie rozsiane jako choroba neurologiczna często powoduje czasowe lub stałe upośledzenie funkcji lub niepełnosprawność, które utrudniają lub uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Postępowanie rehabilitacyjne ma za zadanie pomóc pacjentowi w taki sposób, by jak najdłużej mógł zachować swoje maksymalne możliwości. Zarówno rodzaj rehabilitacji, jak i czas jej rozpoczęcia oraz trwania nie są obojętne.

Czytaj Dalej »

Dentysta NFZ w Pyrzycach mieszka i pracuje

Mieszkanie oraz praca to ważna rzecz w życiu, a w niektórych zawodach zarabia się prawdziwe kokosy – na przykład dentyści tak mają – pracują, a zarobki są niesamowicie wysokie, mogą zatem żyć dobrze oraz wspaniale. Dobra praca jest cenną wartością. Dentysta leczący na NFZ ma znakomitą pracę, dba o pacjentów, stara się o nich i nie pozwala sobie na zwłokę. Jakość takiego leczenia to coś cennego. Do gabinetu przychodzą ludzie ze zdrowotnymi problemami. Na pewno warto o tym pamiętać i leczyć się bardzo intensywnie. Czytaj Dalej »

Ogólna struktura komunikacji lekarza z pacjentem: dialog i rozmowa

Nazwę dialogu można przyjąć dla wymiany komunikatów między lekarzem a pacjentem w formie sekwencji pytań i komunikatów infor- macyjno-emocjonalnych, będących odpowiedziami pytania. Np. ciąg pytań zadawanych przez lekarza, których treść jest uzależniona od odpowiedzi pacjenta, stanowi typową formę badania podmiotowego. Wymiana wypowiedzi mniej uporządkowana i skierowana na różne cele jest taką czy inną formą rozmowy. Dialog i rozmowa występują w wielu różnorodnych sytuacjach, przy czym można wyróżnić następujące podstawowe rodzaje takiego złożonego porozumienia między lekarzem a pacjentem: 1) Lekarz informuje pacjenta o jego stanie (podaje rozpoznanie) i proponuje najskuteczniejsze jego zdaniem leczenie: pyta pacjenta, co ten jeszcze chciałby wiedzieć: pacjent zadaje pytania, lekarz udziela odpowiedzi. 2) Po poinformowaniu pacjenta o jego stanie lekarz podaje kilka możliwych sposobów leczenia o podobnej skuteczności, pacjent zadaje pytania dotyczące głównie szczegółowych skutków różnych rodzajów postępowania i ich skutków ubocznych, lekarz odpowiada, ułatwiając pacjentowi wybór. 3) Bardziej rozwinięty dialog ma miejsce w sytuacjach, gdy na sposób leczenia mają istotny wpływ różne czynniki. W rozbudowanym dialogu lekarz poznaje warunki i możliwości pacjenta, pacjent dowiaduje się, jakie elementy leczenia mają dla niego szczególne znaczenie: w wyniku tego rodzaju dyskusji lekarz z pacjentem ustalają współpracę w postępowaniu leczniczym.

Czytaj Dalej »

Rekonstrukcja nerwów obwodowcyh

Jeżeli chodzi o urazy nerwów bezwzględnie góruje szew pierwotny koniec do końca. Natomiast w przypadkach rekonstrukcji nerwów obwodowych bezwzględną wyższość ma szew nerwów koniec do końca, nad interpozycją w postaci przeszczepów kablowych. W tej chwili wszyscy stoją na stanowisku, że szew bezpośredni daje lepsze wyniki od szwu kablowego. Teoretyczne założenia szwów nerwów obwodowych nie wymagają komentarzy. Do niedawna propagowana przez Milezjego technika szycia pęczków nerwów i usuwania epineurium – nanerwia, w tej chwili zostaje zarzucona. To spostrzeżenie było oparte na tym, że epineurium doprowadza do ucisku pęczków nerwowych i do wytworzenia się ner- wiaka i blizny. Znacznie bardziej nerw w czasie usuwanie epineurium zostaje uszkodzony niż w przypadkach, gdzie my tych pęczków nie pro- forujemy i nie rozdzielamy. Tak samo szew poszczególnych kabli w tej chwili daje wyraźnie gorsze wyniki nad zespoleniem epineurialnym. Okazało się, tak jak w wielu przypadkach, że prostsza metoda daje o wiele lepsze wyniki niż ta najbardziej wysublimowana, która wynikła stąd, że było to dążenie za wszelką cenę do poprawy wyników, które po szwie nerwów obwodowych nie są i w dalszym ciągu nie będą najlepsze. Tu jest pokazane uszkodzenie nerwu pośrodkowego, gdzie po przygotowaniu końców tego nerwu do zespolenia ubytek nie przekracza 1,5 cm. Ubytek oczywiście w proporcji do 2 cm na ręku dziecka bez żadnej trudności daje się pokonać zgięciem w stawie łokciowym. Natomiast szycie nerwu przy zgiętej ręce w stawie łokciowym jest wprost niemożliwe. Dlatego musimy szyć przy zgiętym nadgarstku i przy zwolnieniu nerwu za pomocą 2 cugli, które pozwolą na zeszycie nerwu, pod mikroskopem bez większych trudności. Pod koniec zabiegu po zgięciu ręki w łokciu cugle te przecinamy, regularnie stwierdzamy, że to co szyliśmy przez 2 godziny pod napięciem, przy zgięciu łokcia nie wywołuje najmniejszego napięcia. To jest przykład wyraźnej budowy kablowej nerwu pośrodkowego. Gdybyśmy mieli aparat do stymulacji nerwowej — być może byśmy tutaj mogli w tej okolicy, ona topograficznie jest znana – odnaleźć gałęź wsteczną nerwu pośrodkowego i szwem perineuralnym osobno ją zespolić.

Czytaj Dalej »

Rehabilitacja w zwalczaniu objawów stwardnienia rozsianego cz. II

Rehabilitacja w zwalczaniu zaburzeń równowagi i ataksji. Ataksja to niezborność, upośledzenie zdolności dokładnego i sprawnego wykonywania oraz koordynacji ruchów. Charakteryzuje się zachwianiem postawy, chwiejnym krokiem, niezręcznością. Rehabilitując pracujemy nad poprawą koordynacji. Wykonujemy najpierw rozległe ruchy w dużych stawach, np. ramię, biodro. W czasie ćwiczeń staramy się powiększyć powierzchnię podparcia. Uzyskujemy to poprzez:

Czytaj Dalej »

Rak w prasie

Nie mogę pominąć relacji językowej chory – prasa. Odkąd po ukazaniu się mojej książki o chorowaniu na raka („Jak uszczypnie, będzie znak”’) zdecydowałam się udzielać wywiadów, zaczęłam też zwracać baczniejszą uwagę na to, co prasa pisze o raku. I skoro mówimy tu tyle o „mitologii” raka we współczesnym języku, nie sposób nie omówić języka, jakim posługują się media, pisząc i mówiąc o nowotworach.

Czytaj Dalej »

Różne poziomy edukacji

– 1. W wieku przedszkolnym dziecko jest jeszcze zbyt niedojrzałe, aby obciążyć je odpowiedzialnością związaną z leczeniem. Natomiast w wieku szkolnym może ono już asymilować potrzebną wiedzę i nauczyć się wszystkiego, co jest potrzebne w leczeniu. Może w nim samodzielnie uczestniczyć.

Czytaj Dalej »

Rozpoznawanie stwardnienia rozsianego – dalszy opis

Ze względu na brak specyficznych testów rozpoznanie SM polega na stwierdzeniu rozsianych objawów oraz przebiegu z rzutami i remisjami. Rzadko rozpoznanie może być postawione już w czasie pierwszego rzutu choroby. Należy wykazać, że mamy do czynienia z uszkodzeniem różnych części układu nerwowego na podstawie rozmowy z pacjentem, badania neurologicznego i testów laboratoryjnych. Badania laboratoryjne umożliwiają wykazanie obecności mnogich ognisk. Do postawienia pewnej diagnozy stwardnienia rozsianego potrzebne są dowody na przebycie 2 rzutów choroby i w badaniu neurologicznym objawy wskazujące na uszkodzenie z różnych części ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli rozpoznanie SM nie jest pewne, lekarz powinien raczej ponownie zbadać chorego po pewnym czasie, niż postawić pochopną diagnozę.

Czytaj Dalej »

Rozpoznawanie stwardnienia rozsianego

Nie ma testów typowych tylko dla SM, ale największe znaczenie w postawieniu właściwego rozpoznania mają: rezonans magnetyczny (MR), badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) oraz badanie potencjałów wywołanych (PW). Badaniem o największej wartości jest rezonans magnetyczny, który u 90% chorych wykazuje liczne ogniska w istocie białej i jest badaniem z wyboru w diagnostyce SM (ryc. 3). Po podaniu kontrastu (gado- liny) wzmocnieniu ulegają zmiany świeże, czyli z aktywnym procesem zapalnym.

Czytaj Dalej »

Stwardnienie rozsiane a życie osobiste

Czasami o rozpoznaniu SM pacjent dowiaduje się od lekarza w obecności bliskich (rodziców, dzieci, współmałżonka czy partnera życiowego), niekiedy jednak bliscy nam ludzie nie są świadomi naszej choroby i pojawia się pytanie: POWIEDZIEĆ CZY NIE?

Czytaj Dalej »

Traktowanie diagnozy jako jednorazowe zdarzenie

Zaczyna się tworzyć społeczna pustka, która potęguje lęk i rozpacz. Wśród innych chorych pacjent zaczyna często spotykać się z dużo wyzszym poziomem zrozumienia i ze stosownym do sytuacji wsparciem. A jednak to nie kompensuje emocjonalnych strat. Jak zachować w tym czasie poczucie normalności, ułatwić pacjentowi prowadzenie aktywnego i produktywnego życia?

Czytaj Dalej »