Błędy techniczne przy urazach dzieci

– niedostateczny zasięg unieruchomienia,

– nieprzestrzeganie zasady unieruchamiania dwóch stawów,

– zakładanie opatrunku Dessaulta u dzieci tylko na jedno ramię,

– niedostateczna repozycja w złamaniach „zielonej gałązki”, konieczne jest powtórzenie mechanizmu złamania, pożądana hyperkorek- cja. Niedostateczna repozycja jest przyczyną późniejszych wygięć:

– przy niskim złamaniu obu kości przedramienia konieczne jest unieruchamianie ze zgięciem dłoniowym nadgarstka i ustawieniem kciuka w osi przedłużenia kości promieniowej,

– przy spiralnym złamaniu kości podudzia wskazane jest zakładanie gipsu z końskim ustawieniem stopy, a po 3 tygodniach prze- gipsowanie z prawidłowym ustawieniem stopy:

– złamanie kości łokciowej musi być nastawione anatomicznie – niedostateczna repozycja, zrost z wygięciem kątowym, prowadzi prawie zawsze do późnego zwichnięcia główki kości promieniowej. Dotyczy to specjalnie złamania w obrębie 1/3 bliższej trzonu kości łokciowej, gdzie ocena wygięcia bocznego jest najtrudniejsza:

– niewykonywanie kontroli w kilka dni po założeniu gipsu.

Błędy w technice gipsowania

Zły gatunek opasek gipsowych nie pozwala na właściwe wymodelowanie opatrunku, a przez to podparcie miejsca złamania – w rezultacie może być przyczyną przemieszczenia nastawionych odłamów kostnych. Złe przygotowanie opaski, niewłaściwa jej szerokość, niedobrana do wielkości kończyny dziecka, zbyt ścisłe, zbyt luźne nawinięcie opaski, użycie opasek wyjętych z wody kiedy wydzielają się z nich jeszcze pęcherzyki gazu, wymaga dodatkowego polewania wodą, tworzą się grudki, stwardnienia, które mogą uciskać na skórę. Zbyt silny ucisk opaski prowadzi do anemizacji skóry i powstania odleżyn.

Drugim ważnym elementem jest dokładne i odpowiednie domodelo- wanie gispu. Ucisk tkanek miękkich wzdłuż przebiegu pęczka naczynio- wo-nerwowego doprowadza do zaburzeń w krążeniu, przejawiających się zasinieniem, narastającym obrzękiem palców kończyny. Ucisk naczynia tętniczego przejawia się zblednięciem i ochłodzeniem obwodu kończyny.

Z powikłaniami naczyniowymi idą w parze powikładnia ze strony nerwów prowadzące do zaburzeń czucia i porażeń ruchowych. Przyciśnięcie nerwu do występu kostnego, ucisk na nerw strzałkowy przebiegający powierzchownie poza głową kości strzałkowej lub nerwu łokciowego doprowadza do porażeń z wypadnięciem czynności grup mięśniowych unerwionych przez te nerwy. Trzeba uczulić rodziców na możliwość wystąpienia tego powikłania. Przed porażeniem nerwu strzałkowego zabezpieczamy się wycięciem okienka w rzucie główki kości strzałkowej, zalecamy kontrolne badanie kliniczne aby uniknąć tych powikłań.

Dodaj Komentarz