AMBULATORIUM URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO

Urazy i najczęściej występujące wady rozwojowe – przede wszystkim narządu ruchu to codzienny chleb chirurga dziecięcego. Przypadki te stanowią około 80% dzieci zgłaszających się do dziecięcej poradni chirurgicznej. Dobra, specjalistyczna praca tych poradni może wpłynąć decydująco na poziom lecznictwa dziecięcego. Zmniejsza się liczba przypadków zaniedbanych, późno rozpoznanych, nieprawidłowo leczonych we. wczesnym okresie choroby. Wcześnie hospitalizowane przypadki mogą być szybciej i z lepszym wynikiem leczone. Wiele prawidłowo leczonych ambulatoryjnie przypadków w ogóle nie wymaga leczenia szpitalnego – co oszczędza miejsce i środki dla tych, które istotnie potrzebują intensywnego leczenia szpitalnego.

Zadecydowaliśmy omówić łącznie zagadnienia ambulatoryjne urazów i najczęstszych wad rozwojowych narządu ruchu, gdyż mimo postulatów rozbudowy sieci placówek dziecięcych ortopedycznych nie są one dotąd zrealizowane. Nie ma dziś ani poradni, ani nawet konsultantów ortopedów w odpowiedniej liczbie, a noworodki i niemowlęta nie były nigdy przez takie poradnie załatwiane. Problemem kluczowym jest zorganizowanie pełnowartościowej poradni chirurgicznej dla dzieci. W miarę uzyskania wykwalifikowanych kadr – łatwo będzie wykorzystać ośrodek taki uzupełniając o godziny i dla ortopedy i odpowiednie wyposażenie jego gabinetu.

Dodaj Komentarz